Organist

Roar Berg har siden 1997 arbeidet som komponist, organist og dirigent i Den norske kirke. På forespørsel kan han bidra med spill til begravelser/bisetterlser, bryllup, gudstjenester av alle slag, kveldssamlinger og trosopplæringsarrangement (LysVåken, Tårnagenter) Berg har et bredt musikalsk virke og arbeider helst med ulike musikksjangere.

Som organist har Berg samarbeidet med noen av våre fremste solister, bl.a Frank Brodahl, Frøydis Grorud, Torstein Sødal, Ingebjørg Kosmo og Kari Gjærum.

Roar Berg har utgitt 3 verker for orgel på Cantando musikkforlag i Stavanger. Våk (orgel, fløyte og trompet), Brudemarsj fra Trøndelag og heftet "To brudemarsjer".

Roar Berg

Tenor, organist, sangpedagog

Roar Berg har siden 1997 arbeidet som komponist, organist og dirigent i Den norske kirke. På forespørsel kan han, såfremt det ikke kolliderer med hans faste stilling,  bidra med spill til begravelser/bisetterlser, bryllup, gudstjenester av alle slag, kveldssamlinger og trosopplæringsarrangement (LysVåken, Tårnagenter) Berg har et bredt musikalsk virke og arbeider innen flere musikksjangere.Berg driver utstrakt kontakt med det lokale kulturliv og kan også være konsulent for menigheter som ønsker å styrke denne typen samarbeid.

 

Som organist og korleder har Berg samarbeidet med noen av våre fremste solister.

 

Cantando musikkforlag har utgitt 3 verker for orgel skrevet av Roar Berg.. Våk (orgel, fløyte og trompet), Brudemarsj fra Trøndelag, og heftet "To brudemarsjer".