Om

Roar Berg

Tenor, organist, sangpedagog

(For English please scroll down)


Roar Berg avla høyere sangeksamen ved  Rogaland musikkonservatorium i Stavanger 1994 hvor han studerte hos bl.a Marit Storækre. I 2001 tok han praktisk kirkelig eksamen - studieretning for kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Tromsø. Han har de senere årene studert sang hos Harald Bjørkøy, Svein Bjørkøy, Njål Sparbo, Ingrid Bjoner, Peter Schreier og Petri Lindroos.


Roar Berg har vært sangsolist og/eller korsanger i Skandinavia, Nederland, Østerrike og Tyskland. I Norge har han gitt kirkekonserter og recitals sammen med noen av våre fremste organister og pianister. I oktober -01 hadde han sin profesjonelle solistdebut i Nidarosdomen. Berg har bidratt som sanger på flere cd-utgivelser og i flere riksdekkende radio- og tv- sendte konserter.


Roar Berg operadebuterte som Monostatos i W.A.Mozarts "Tryllefløyten" i Norsk kammeroperas oppsetning i Trondheim våren-05. Av tidligere scenisk arbeid var han engasjert som sanger ved Rogaland teater 1990 og 1993. Videre har han vært engasjert ved flere kirkemusikalske oppsetninger i hele landet. Berg har siden 2007 tidvis vikariert i Den norske operas kor, og i perioden 2009-2012 vikar i det Det norske solistkor..


Roar Berg er kantor i Høybråten, Stovner og Fossum menighet i Oslo. Som ansvarlig for det kirkemusikalske arbeidet i soknet spiller han i menighetens gudstjenester, vielser og gravferder og planlegger andre aktiviteter i menigheten som f.eks. konserter og ulike temakvelder etc.


 


Roar Berg graduated higher singing exam at Rogaland Music Conservatory in Stavanger 1994, where he studied with, among others, Marit Storækre. In 2001 he took the practical exam church - church music program for the Ecclesiastical Academy in the north, Tromsø. He has in recent years been studying singing with Harald Bjørkøy Svein Bjørkøy Njål Sparbo, Ingrid Bjoner, Peter Schreier and Petri Lindroos.


Roar Berg has been soloist and / or choir in Scandinavia, the Netherlands, Austria and Germany. In Norway he has given concerts and recitals church along with some of our leading organists and pianists. In October -01, he had his professional debut as soloist in the cathedral. Berg has contributed to several songs on the CD releases and several national radio and televised concerts.


Roar Berg opera debut as Monostatos in WAMozart "The Magic Flute" in Trondheim spring-05. Other early stage work he was engaged as a singer at the Rogaland Theatre 1990 and 1993. He has been involved in several church musical productions throughout the country. Berg has since 2007 substituting occasionally in the Norwegian opera chorus and in the Norwegian Soloists between 2009-2012.


Roar Berg's Cantor Høybråten, Stovner and Fossum congregation in Oslo. Being responsible for church music work in the parish, he plays in church services, weddings and funerals and plan other activities in the church like. concerts and other events.

(For English please scroll down)


Roar Berg avla høyere sangeksamen ved  Rogaland musikkonservatorium i Stavanger 1994 hvor han studerte hos bl.a Marit Storækre. I 2001 tok han praktisk kirkelig eksamen - studieretning for kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Tromsø. Han har de senere årene studert sang hos Harald Bjørkøy, Svein Bjørkøy, Njål Sparbo, Ingrid Bjoner, Peter Schreier og Petri Lindroos.


Roar Berg har vært sangsolist og/eller korsanger i Skandinavia, Nederland, Østerrike og Tyskland. I Norge har han gitt kirkekonserter og recitals sammen med noen av våre fremste organister og pianister. I oktober -01 hadde han sin profesjonelle solistdebut i Nidarosdomen. Berg har bidratt som sanger på flere cd-utgivelser og i flere riksdekkende radio- og tv- sendte konserter.


Roar Berg operadebuterte som Monostatos i W.A.Mozarts "Tryllefløyten" i Trondheim våren-05. Av tidligere scenisk arbeid var han engasjert som sanger ved Rogaland teater 1990 og 1993. Videre har han vært engasjert ved flere kirkemusikalske oppsetninger i hele landet. Berg vikarierer tidvis i Den norske operas kor og i Det norske solistkor henholdsvis siden 2006 og 2009.


Roar Berg er kantor i Høybråten, Stovner og Fossum menighet i Oslo. Som ansvarlig for det kirkemusikalske arbeidet i soknet spiller han i menighetens gudstjenester, vielser og gravferder og planlegger andre aktiviteter i menigheten som f.eks. konserter og kulturkvelder.Roar Berg graduated higher singing exam at Rogaland Music Conservatory in Stavanger 1994, where he studied with, among others, Marit Storækre. In 2001 he took the practical exam church - church music program for the Ecclesiastical Academy in the north, Tromsø. He has in recent years been studying singing with Harald Bjørkøy Svein Bjørkøy Njål Sparbo, Ingrid Bjoner, Peter Schreier and Petri Lindroos.


Roar Berg has been soloist and / or choir in Scandinavia, the Netherlands, Austria and Germany. In Norway he has given concerts and recitals church along with some of our leading organists and pianists. In October -01, he had his professional debut as soloist in the cathedral. Berg has contributed to several songs on the CD releases and several national radio and televised concerts.


Roar Berg opera debut as Monostatos in WAMozart "The Magic Flute" in Trondheim spring-05. Other early stage work he was engaged as a singer at the Rogaland Theatre 1990 and 1993. He has been involved in several church musical productions throughout the country. Berg substituting occasionally in the Norwegian opera chorus and in the Norwegian Soloists respectively since 2006 and 2009.


Roar Berg's Cantor Høybråten, Stovner and Fossum congregation in Oslo. Being responsible for church music work in the parish, he plays in church services, weddings and funerals and plan other activities in the church like. concerts and cultural evenings.

Monostatos, Tryllefløyten Trondheim, Juli -09